➵ [Read] ➱ Anneler ve Kudüsler By Nuri Pakdil ➿ – Tshirtforums.co.uk

Anneler ve Kudüsler chapter 1 Anneler ve Kudüsler , meaning Anneler ve Kudüsler , genre Anneler ve Kudüsler , book cover Anneler ve Kudüsler , flies Anneler ve Kudüsler , Anneler ve Kudüsler 9429c62a5ea19 Iirsel Denemelerin, Oyunlar N Yazar Nuri Pakdil In D Rd Nc Iir Kitab Olan Anneler Ve Kud Sler , Edebiyat Dergisinde, Y Llar Aras Nda Yay Mlanan Iirlerinden Olu Uyor Nuri Pakdil Iirleri, Anne Lirizmi Ile Kud S Ger E I Aras Nda Gidip Gelen Gergin Bir Yay Gibidir K H Lirik Bir Geyiktir S Zc Kler, K H Ate Hatt Ndaki Sava D R Kud S, Somut Bir Mek N Oldu U Kadar, Soyut Bir Alg D R Da Onun I In O Uldur Kud S Ve Anne Anne Kud S T R, Kud S De Anne Kud S, Ulu Nder In G K Yolculu U Nun, Mir C N Mekan D R O Y Zden Nuri Pakdil D Ncesinin, Dolay S Yla Nuri Pakdil Iirinin Metafizik Yolculu Una Kaynakl K Eden G L Bir Imgedir Medeniyet Haritas N N Da Temel Ve Vazge Ilmez Ayaklar Ndan Biri Iirin T M Has Damarlar Nda, T M Ana Duvarlar Nda, T M Sa Lam Kolonlar Nda Ideolojinin Sars Lmaz Bi Imde Var Oldu U Bir In Ad R Nuri Pakdil Iiri Bu In Ada Lirik Bir Kucaklama, Sonsuz Bir Efkat Olarak Sanat N T M Incelikleri De Var Ok G L Damarlar Olan Has Iirlere Imza Atm Bu Ok Y Nl Yazar N Iirlerinin Dergi Sayfalar Ndan Kar L P Kitapla T R Lm Olmas Yla, Air Nuri Pakdil I De Do Ru Bi Imde G Rm Oluyoruz Ali G Er


10 thoughts on “Anneler ve Kudüsler

  1. says:

    Can sunarBu day dal naOnlar zlem da a arpanK r a t Kabar r kent bir top g lSan rs n y re in uzad Halis i i i iGrev karde terler g l n tam ortas nda o al rkenKalelerDurur y n g neye biriNe biri bini onbiniG n zsu z mlemek i in greviG l a ac na ellerine ey kentli Ben olay anlatan siyasi iir sevmem, hele a dal anlat lm sa Ama Pakdil in ya da Neruda da yer yer g rd m tarzda, o siyasinin olaylar yerine havas n anlatan iirlere bay l r m Ve yine tekrar ediyorum, biz daha g zel yaz yoruz i devrim yapmak olan, eylem giysileri diken bir terzi Pakdil, yle diyor lk defa okuyorum kendisini ve hi giri meden tavsiyem, Hece Dergisi nin Nuri Pakdil zel Say s n bir yerlerden bulman z, ben meraktan aramad m.Anneler ve K d sler de, Kud s nden Afrika s na, stanbul undan Paris ine, Ankara s ndan do usuna, grev i isinden Kafka s ve kam s ne ve Neruda s na, brahim peygamberden Hz Ali ye, hemen her eyi kullan yor Beni en ok etkileyen u oldu, ok okumu Pakdil, ara t r rsan z zaten dergi yay nlamaktan te eviriler yapt n , frans zca iirler yazd n g r rs n z.Yani, b t n ideolojilerden ba ms z olarak s yl yorum, g n m z n yazarlar gibi hangi malzemeyi kullan rsa kullans n edebiyat yapmak varken, birbirinin kopyas dergilerde, ayn motifteki beylik laflarla h kumet muhalefet k t lemek ve ehvet ac s ekmek de il i i Bo de il okumu , yazm , dergi kartm , evirmi bir insan, kendi abas yla, desteksiz islamc nk Devrimini kalem g c yle yapmak istemi bi yerde.Entel dindarlar rnek als n ay, Kuran fln snap ataca na.Kendisi yle olsa da ben slamc bi insan de ilim, devrim fln t vbe enterese etmez beni ya as n bireycilik, k smen ancak okumama, z mseme, hayret edip anlamad k a da s vmeme engel olamad m.Evet, pek ok simge, mecaz ve hatta s fat fln anlamad m Bask yla ilgili s ylemek istedi im ise u her ey iyi ho da, yazar n arzusu y n nde de ilse Frans zca yaz lan iirler ni in dipnotta evrilerek verilmedi T m edebiyat tutkunlar na s ylemek istedi im u bi allah n kulu da okuduktan sonra hayr na evirmedi mi yani koca memlekette ulan Kud s saat gibi ta y nxoxoiko


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *