[PDF] ⚣ Angelo rūbas ✯ Jurga Ivanauskaitė – Tshirtforums.co.uk


 • Paperback
 • 301 pages
 • Angelo rūbas
 • Jurga Ivanauskaitė
 • Lithuanian
 • 04 July 2017

10 thoughts on “Angelo rūbas

 1. says:

  For some reason, vardyta kaip es , kas yra ir keista, ir domu U knygos dizain dar prid jau vien vaig dut Sigut Chlebinskait , net neverta pl stis.Knyga padaryta i Ivanauskait s k rinio mar kini naktini , kurie visi i ra yti maldomis angelams Tie mar kiniai knygoj reprodukuojami po tre dal nuotrauka ir po to mald perra ai, tada v l nuotrauka ir v l perra ai I ties kai i ri tuos mar kinius su tuo mikroskopiniu ra tu suma inta pagal knygel s mast apima ka koks ne tik tinas jausmas kaip koks viduram i gobelenas, kur keletas moni kelet met ausdavo po centimetr or so i was told Kaip gali tiek tekst ir dar ri li tilpt ant to r bo, i have no idea Ir tie tekstai pusiau tokie bendri, a la angele sarge saugok mane vis dien , bet ilgainiui tas anras pradeda varijuoti, tampa asmeni kas, vardijami artimieji, biografin s detal s, kartu i laikant pagrindin maldos strukt r suasmenint kreipin visada labai ai ku, kok angel ir k kuruojant kreipiamasi ir nuolat kartojam , net litanijos principu, pra ym A visus pakartojimus, net kai vis puslap kartojasi tie patys keli od iai, skai iau s iningai kiekvien galvoje, tai paskui i ties pasijutau kaip kokiam rituale.Ir tas knygos dizainas tie puslapiai, kur reprodukuojami pie iniai angl ir mar kini storesni, tie su maldomis ant labai plono maldaknyginio popieriaus, dviem spalvomis kaip brevijoriai Ir dar kai pagalvoji, kad pati Ivanauskait t mald nera jas perra in jo mergina, gavusi mar kinius dovan Nesu Ivanauskait s gerb ja ir man nekelia transo tai, kad ia ji tas visas maldas suk r ir, tik tina, kalb jo, bet efektas vis d lto did iulis, i ties i gyveni ka k apie tai para ius perra ius suk rus mog sp dis keistas ir ne prastas.


 2. says:

  Nuostabi, labai asmeni ka ir nuo irdi malda meditacija Paskutin stebuklinga Jurgos dovana jos skaitytojams.


 3. says:

  Angele Sarge,O koks yra Tavo balsas, Ar iulbi kaip lak tingala,Ar liurleni kaip fleita, iurleni kaip smuikas,Griaud ji nelyginant vargonai,O gal byloji Tyla,Kurioje telpa daug, daug,Daug daugiau nei od iai


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Angelo rūbas characters Angelo rūbas , audiobook Angelo rūbas , files book Angelo rūbas , today Angelo rūbas , Angelo rūbas 55e64 Jurgos Ivanauskait S Personalin Je Parodoje Angelariumas Kartu Su Paveikslais Buvo Eksponuota Instaliacija, Kurioje, Be Kit Objekt , Kabojo Autor S Kurtais Mald Tekstais Ranka I Ra Yti Mar Kin Liai Angeli Kiems Sapnams Sapnuoti V Liau Jiems Prigijo Angelo R Bo Pavadinimas Ie Tekstai Ir Spausdinami Knygoje Tai Improvizuotos Maldos U Save Ir Mylimus Mones, Kreipimaisi Angel Sarg Ir Kitas Dangi Kas Esybes Jas Kartu Su Autore Gali Kalb Ti Kiekvienas U Save, Savuosius Ir Vis Pasaul , O Kartu Per Jas Kv Pti Svaigaus Dangaus Sfer Oro Angelo R Bas Skirtas Jurgos Ivanauskait S Osioms Gimimo Metin Ms


About the Author: Jurga Ivanauskaitė

Jurga Ivanauskait was a Lithuanian writer, painter and playwright Studying at the Vilnius Art Academy, her first book was The Year of the Lilies of the Valley, published in 1985 She subsequently published six novels, a children s book and a book of essays Her works have been translated into several languages, including English, Latvian, Polish, Russian, German, and Swedish After her visits in